Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 


Als de nummer 1 in alarmsystemen van Europa is het voor ons belangrijk dat u ons vertrouwd en dat u weet dat niet alleen uw woning maar ook uw persoonlijke gegevens maximaal beschermd zijn.


 

De hoogste kwaliteitsnormen


We stellen alles in het werk om u een optimale veiligheid te bieden. De kwaliteit van de componenten en van de Verisure meldkamer beantwoorden aan de hoogste eisen van de sector. Verisure heeft dan ook verschillende certificaten:


Ministerie van Veiligheid en Justitie

Onze meldkamer en onze operatoren zijn erkend door het ministerie van Veiligheid en Justitie: PAC 118

NEN-EN 505 18

Eind 2016 hebben we een compleet nieuwe meldkamer geopend. Het is de eerste meldkamer in Europa die aan de hoogste Europese normen beantwoordt op het vlak van kwaliteit van service, interventiesnelheid en veiligheid voor de klant. Het NEN-EN 50518-certificaat houdt in dat de meldkamer voldoet aan de meest recente Europese norm voor 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrales'. Deze beschrijft de eisen waaraan een alarmcentrale moet voldoen om levens te redden bij zijn klanten.

ISO 9001

Met de ISO 9001-certificering (versie 2015) toont Verisure - Securitas Direct aan dat het voldoet aan de meeste recente internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Een ISO 9001-certificering toont aan of bedrijven zeggen wat ze doen, doen wat ze zeggen, en dit kunnen bewijzen.

Uw persoonlijke gegevens beveiligd

Dankzij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in voege gaat op Europees niveau in mei 2018, worden uw persoonlijke gegevens beter gecontroleerd en beschermd. De veiligheid van uw gegevens is voor ons even belangrijk als die van uw woning. Daarom hebben we ons privacybeleid aangepast zodat deze beantwoord aan de nieuwe wetgeving. Raadpleeg hier ons privacybeleid.

  • FAQ

 

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaat over de bescherming van de persoonsgegevens. Om hier als bedrijf aan te voldoen moet er volledige transparantie zijn met de klant, mogen alleen de noodzakelijke gegevens worden verzameld en moet hier te allen tijden integer en vertrouwelijk mee om worden gegaan.

Wanneer u klant wordt, verzamelen wij uw naam, adres, de telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent, uw e-mailadres en uw betalingsinformatie. We verzamelen ook de contactgegevens (naam en telefoonnummer) van de personen die in geval van nood op de hoogte moeten worden gesteld.

Weinig zaken veranderen, omdat we al wetsconform zijn op het vlak van het gebruik van klantengegevens. Het privacybeleid inzake onze verwerking van gegevens specificeert alle verwerkingen die we uitvoeren.

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. Echter, we kunnen deze wel delen met andere bedrijven van de Verisure Groep, in het kader van de levering van onze producten en diensten en, als u daarmee instemt, voor commerciële prospectiedoeleinden. We moeten uw informatie ook delen met geselecteerde providers om deze activiteiten uit te voeren. Deze bedrijven verbinden zich er contractueel toe om dezelfde mate van bescherming van uw gegevens te voorzien zoals wij.

Neem contact op met de gegevensbeschermingsagent door een e-mail te sturen naar privacy@verisure.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs.

We bewaren uw gegevens in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een passend niveau van gegevensbescherming. Deze landen hebben wetten die gelijkaardig zijn aan deze van België met betrekking tot uw gegevens. Als we uw gegevens bekendmaken aan bedrijven die buiten de EER zijn gevestigd of landen met een passend niveau van gegevensbescherming, verplichten wij deze bedrijven contractueel om uw gegevens te verwerken onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met hoe wij uw gegevens beschermen.

Wij nemen niet meer dan noodzakelijk contact net u op en vooral om u te informeren over productinnovaties en exclusieve klantpromoties. Als u dit echter niet meer wenst te ontvangen: Klik op de link 'Uitschrijven' in onze e-mails (in de wettelijke vermeldingen) of, indien u dit onmiddellijk wenst, kan u deze vraag per e-mail sturen naar privacy@verisure.nl

 

Voor meer gedetailleerde informatie, bekijk dan ons privacybeleid op: www.verisure.nl/privacy.