Verisure partner van de Nationale Inbraakpreventie Weken

Verisure Partner van de Nationale Inbraakpreventie Weken

Verisure ook in 2015 partner van NIPW (Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken)

Bedrijfsprofiel

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) is 19 juni 2014 opgericht om bij consumenten aandacht te vragen voor inbraakpreventie. De nadruk ligt hierbij op bewustwording en het aanzetten tot actie. Resultaat moet zijn dat consumenten meer maatregelen nemen om inbraak te voorkomen.


De stichting ondersteunt de doel­stelling van het ministerie om het aantal daadwerkelijke inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Bij de aanpak ligt de focus op slechts enkele weken: de Nationale Inbraakpreventie Weken. Die vinden plaats in mei en november. Jaarlijks zal iedere periode van de Nationale Inbraakpreventie Weken worden gekoppeld aan een thema. Hierdoor wordt niet alleen ingespeeld op de actualiteit, maar kunnen diverse, nieuws­waardige aspecten van inbraakpreventie ook gericht naar de consument gecommuniceerd worden. Doel is in korte tijd meer veiligheid voor individuele huishoudens te bewerkstelligen. Dat gebeurt door:

  • - betrokkenheid van winkel(keten)s in de doe-het-zelfsector en sleutel- en ijzerwarenspecia­listen door middel van (kortings)acties, extra schapruimte en actiekrantjes.
  • - samenwerking te zoeken met instanties die zich al (soms op deelgebieden) bezighouden met inbraakpreventie;
  • - een platform te bieden aan alle initiatieven, lokaal en landelijk;
  • - eigen initiatieven te ontplooien;

Betrokken partijen
  • - Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • - Verbond van Verzekeraars
  • - Secu Products
  • - Nemef (Assa Abloy)
  • - Verisure
  • - Alprokon

Vrijblijvend advies op maat?

NIPW – Helft Nederlanders heeft verweermiddel in huis

Onderzoek: Gevolgen inbraak flink onderschat

AMERSFOORT - Van de Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van een inbraak of inbraakpoging vindt 80% dat de gevolgen ervan worden onderschat door hun omgeving. De inbraak of poging daartoe vond bij 40% plaats terwijl men thuis was en heeft een flinke impact op het veiligheidsgevoel in huis, dit daalt van een 7,9 vóór naar een 6,7 ná de inbraak(poging). Bijna de helft van de ondervraagden (46%) heeft een ‘verweermiddel’ in huis speciaal bedoeld voor het geval zij een inbreker tegen het lijf lopen. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek dat is gedaan onder 1100 Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar een inbraak of inbraakpoging hebben meegemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW).


Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting NIPW, is de impact al groot als je afwezig was tijdens de inbraak en je woning bij thuiskomst compleet overhoop aantrof. Nog véél groter zijn de gevolgen wanneer je op het moment van inbraak wél thuis was. Staal: “Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 40% van de mensen die in de afgelopen vijf jaar een inbraak of poging daartoe meemaakten, thuis was tijdens de inbraak. Van de respondenten bevond 70% zich op dat moment in de slaapkamer. Je moet er toch niet aan denken…”


Pas in actie komen wanneer het leed al is geschied
Een vijfde van de inbraakslachtoffers geeft aan dat ramen en deuren tijdens de inbraak dicht waren, maar niet vergrendeld of op slot. Bij 10% stonden één of meerdere ramen open en bij 5% één of meerdere deuren. De schrik zit er na een inbraak goed in, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna 90% van de respondenten heeft direct na de inbraak of poging daartoe maatregelen getroffen. “Helaas komen mensen vaak pas in actie als het leed is geschied. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat men zich bewust is van de preventieve maatregelen die je zelf kunt nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Daarop richt onze campagne zich. We adviseren mensen eens wat vaker door de ogen van een inbreker naar hun eigen huis te kijken”, aldus Staal.


Ruim een derde van de ondervraagden achtte de kans groot dat een inbreker zijn of haar huis binnen enkele minuten kan binnenkomen. Bijna de helft (46%) geeft aan dat zij hun huis, als ze geweten hadden hoe groot de impact van een inbraak of inbraakpoging is, veel eerder (extra) beveiligd zouden hebben.


Wel een veiliger huis, geen veiliger gevoel
In het onderzoek werd mensen gevraagd hoe goed hun huis beveiligd bleek te zijn direct ná de inbraak, hiervoor gaven zij het cijfer 6,5. Zoals het huis nú is beveiligd, waarderen zij het een stuk hoger: gemiddeld een 7,7. Opmerkelijk hierbij is echter dat men zich hierdoor niet veiliger is gaan voelen. Voor de inbraak of inbraakpoging, gaf men het veiligheidsgevoel in huis gemiddeld een 7,9. Nadat deze heeft plaatsgevonden is dit flink gedaald: naar een 6,7. Een beter beveiligd huis is dus na een inbraak of inbraakpoging geen garantie voor een veiliger gevoel! Volgens Staal is dit vooral te wijten aan de emotionele gevolgen die mensen na een inbraak of poging daartoe ervaren.


60-plusser laat zich niet bang maken
Waar vrouwen zich voor de inbraak of inbraakpoging iets veiliger in huis voelden dan mannen, voelen zij zich erna juist minder veilig dan mannen; vrouwen geven hun veiligheidsgevoel in huis na de inbraak(poging) een 6,4 tegenover mannen een 6,9. De leeftijdsgroepen 40-49 jaar en 60+ voelden zich voor de inbraak of poging daartoe relatief het veiligst in huis: een 8,2. Blijkbaar laten ouderen zich niet zo snel bang maken; na de inbraak of inbraakpoging geven ze hun veiligheidsgevoel nog steeds een 7,2.


Helft van de Nederlanders heeft ‘verweermiddel’ in huis
Nederlanders houden er rekening mee dat zij slachtoffer kunnen worden van een inbraak. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) heeft een ‘middel ter verweer’ in huis speciaal bedoeld voor het geval zij een inbreker tegen het lijf lopen. Een kwart van de ondervraagden heeft een (honkbal)knuppel of iets anders waarmee je een klap kunt uitdelen. Van de ondervraagden heeft 14% een speciaal mes in huis en 8% is in het bezit van pepperspray. “Hoewel het logisch is dat mensen zich willen verdedigen, raden we af de inbreker zelf te lijf te gaan. De kans is groot dat dit alleen maar meer geweld teweeg brengt. Beter is het de telefoon altijd binnen handbereik te hebben en snel 112 te bellen.” Mannen hebben vaker dan vrouwen een verweermiddel in huis, 53% van de mannen versus 37% van de vrouwen. De leeftijdsgroep jonger dan 30 jaar heeft gemiddeld het meest frequent een mes ter verdediging in huis, 21% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 14%.

29 april 2015

Ministerie, verzekeraars en commerciële bedrijven slaan handen ineen

Publieke/private samenwerking om inbraakpreventie nóg beter op de kaart te zetten

AMERSFOORT - In de onlangs opgerichte stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) hebben commerciële partijen als Assa Abloy, De Raat Security Products, SecuProducts en Verisure elkaar gevonden om, samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars, huiseigenaren en huurders van woningen méér te interesseren voor het nemen van maatregelen tegen woninginbraak. De stichting heeft zich tevens ten doel gesteld om de vele initiatieven die al ontplooid worden op het gebied van inbraakpreventie te bundelen om zo een compleet platform te bieden aan de geïnteresseerde consument.


Pers en social media

Door middel van een publiciteitsoffensief, waarvoor het startschot op 3 november a.s. gegeven zal worden door minister Ivo Opstelten, zullen consumenten worden gestimuleerd om eens door de ogen van een inbreker naar hun huur- of eigen woning te kijken.


De commerciële partijen zijn van groot belang, omdat zij ervoor kunnen zorgen dat onder meer doe-het-zelfwinkels, sleutelspecialisten, beveiligingsbedrijven en ijzerwarenwinkels zich in de actieperiode extra laten gelden door bijvoorbeeld acties, aanbiedingen en kortingen op artikelen die inbraak en diefstal tegengaan. In het verleden is het bij geen enkele overheidscampagne mogelijk gebleken om de slag naar de winkels te maken.
Verder zullen sociale media worden ingezet om zowel discussies te starten en te delen als de aandacht voor het voorkomen van inbraken te vergroten.


Ook wordt op dit moment een uitgebreid onderzoek gestart naar de grote emotionele gevolgen die een woninginbraak, ook vele maanden na de gepleegde inbraak, kan hebben op de bewoners.


De campagne zal gevoerd worden door Evident P.R. uit Amersfoort, dat eind jaren negentig al een grote rol speelde bij de opstart van de brandpreventieweken.


Samenwerking

De stichting wil niet slechts wéér een initiatief zijn, maar daadwerkelijk iets toevoegen aan de actuele aandacht voor inbraakpreventie. Niet enkel door de inschakeling van winkels, maar ook door nauw samen te werken met overheidsinstanties, zoals het CCV (Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid), het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) en de politie.

22 september 2014

Of bel 0800 - 365 0 365

Overzicht

Verkoop en informatie alarmsysteem:

0800-365 0 365 | sales@verisure.nl

Klantenservice en meldkamer:

088-088 89 99 | care@verisure.nl

Verisure FAQ

Verisure is de nieuwe naam van Securitas Direct's huisalarm. Dankzij ons veilige op de toekomst gerichte platform en onze samenwerking met toegewijde professionele specialisten kunnen wij een unieke reeks producten en diensten op het gebied van alarmsystemen en domotica - het slimme huis - aanbieden. Aansluiting op onze eigen meldkamer met permanente bewaking, gratis controle ter plaatse door onze beveiligingsmedewerkers en professionele installatie zijn de basiskenmerken van onze dienstverlening.

Steeds meer producten en diensten voor het huis werken via een breedband-verbinding zodat u deze op afstand, bijvoorbeeld via uw mobiele telefoon, kunt controleren en bedienen. Dankzij ons veilige op de toekomst gerichte platform en onze samenwerking met toegewijde professionele specialisten kunnen wij een unieke reeks producten en diensten op het gebied van alarmsystemen en domotica aanbieden. Wij bieden abonnementen aan op het gebied van inbraak, brand, energie, klimaat en SOS. Wij voegen voortdurend nieuwe slimme functies toe om uw dagelijkse leven eenvoudiger en aangenamer te maken.

Verisure Online

Delen

Erkend

Erkenning ministerie van Veiligheid en Justitie: PAC 118

Partner van Maak het inbrekers niet te makkelijk (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
Lid met certificaat van VEBON
Erkenning Ministerie van Veiligheid en Justitie: PAC 118