Hulp en advies

Veelgestelde Vragen

 

Overige vragen

Behandeling van klachten over gedragingen van de alarmcentrale van Verisure en haar medewerkers.

Indien u als belanghebbende rechtstreeks betrokken bent bij een handelen of nalaten van de Verisure Alarmcentrale, hierna: “gedraging”, kunt u een klacht indienen bij ons via: [email protected].

Uw klacht dient te zijn voorzien van het volgende:

  • Uw naam en adres;
  • Datum;
  • Een omschrijving van de gedraging waarop de klacht zich richt;
  • De redenen daarvan.

Mocht de klacht daaraan niet voldoen, dan ontvangt u een bericht om deze aan te vullen, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling wordt genomen.

Na ontvangst van een complete klacht, zullen wij deze onderzoeken en kunnen u in dat kader ook uitnodigen voor een toelichting. Ook kunnen wij inlichtingen bij derden inwinnen. Indien u niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.