ons alarm

Sirene

Wat is een sirene?

Een sirene is een afschrikmiddel dat een luide waarschuwing geeft wanneer er een alarmmelding van een mogelijke inbraak optreedt. Het doel is enerzijds om de mogelijke dief af te schrikken en anderzijds om de eigenaren van het getroffen huis of bedrijf te waarschuwen. Zo wordt de sirene geactiveerd:

1. Eén van de sensoren detecteert een mogelijke inbraak en stuurt een waarschuwing naar het bedieningspaneel.

2. Het bedieningspaneel activeert de hoorbare waarschuwing van de sirene en stuurt een alarmmelding naar de meldkamer.

3. Een operator verifieert de situatie en activeert, indien nodig, het beveiligingsprotocol met melding aan onze surveillant en de politie, brandweer of ambulance.

Sirene Verisure

De Sirene werkt onafhankelijk van de Keypad. Wanneer de Keypad bij een alarm wordt gesaboteerd, blijft de Sirene nog werken. Wanneer een Fotodetector of een Shocksensor de mogelijke inbraak opmerkt, wordt onmiddellijk een waarschuwing verzonden via het bedieningspaneel en wordt de krachtige akoestische en lichtgevende waarschuwing van de Sirene geactiveerd, zodat de dief weet dat hij is gedetecteerd en direct zal vluchten.

Als hij daarentegen probeert de oorsprong van de Sirene te saboteren, vindt hij de onafhankelijke sirene en niet de Keypad, het element dat communiceert met onze meldkamer en dat de inbraakwaarschuwing verzendt. Hierom beschermt de onafhankelijke sirene ook het centrale element van het systeem: de Keypad.

Ten slotte is de Sirene ook de meest effectieve manier is om mensen die zich in het getroffen huis of bedrijf bevinden snel te waarschuwen wanneer het alarm afgaat. Op deze manier weten ze meteen dat er een alarm is geactiveerd en kunnen ze, indien nodig, naar een veilige plaats gaan.